قوانین مسابقات نانوشیمی

نانوشیمی
آبان, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا
قوانین تخصصی مسابقات نانوشیمی مقدمه: فعالیت های آزمایشگاهی از جمله مهم ترین ارکان، در آموزش شیمی محسوب می شود و موجبات رشد دانش و مهارت و نگرش های علمی دانش آموزان را فراهم می سازد. این فعالیت ها علاوه بر تثبیت یادگیری و افزایش میزان ماندگاری مفاهیم آموخته شده ...
ادامه مطلب