زیست فناوری

زیست فناوری
آبان, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا
قوانین تخصصی رشته زیست فناوری ماده1) موضوع مسابقه مسابقات در دو بخش عمومی و اختصاصی انجام می گیرد. بخش اول شامل دو مرحله به شرح زیر می باشد: مرحله اول شامل شناسایی ابزار و تجهیزات جراحی حیوانات بوده و برای تمامی گروه ها به صورت یکسان ارزیابی می گردد. ...
ادامه مطلب