ربات جنگجو

قوانین مسابقات جنگجو گروه سنی 12 الی 15 سال
آبان, 1397 بدون نظر رباتیک
1) موضوع مسابقه ماده1) درمسابقه جنگجو ربات ها میبایست درزمان مشخص مواضع مشخصی را فتح کنند و در درگیری های متقابل از هم امتیاز بگیرند. 2) زمین مسابقه ماده2 (زمین مسابقه یک زمین مستطیل شکل به ابعاد 360 *180 سانتیمتر می باشد که دیوارهای به ارتفاع 10 سانتیمتر در ...
ادامه مطلب
قوانین مسابقات جنگجو گروه سنی 9 الی 12 سال
آبان, 1397 بدون نظر رباتیک
1)موضوع مسابقه ماده1) در این مسابقه ربات¬ها در زمان مشخص مواضعی را فتح می کنند و در درگیری های از هم امتیاز می گیرند. 2)زمین مسابقه ماده2)زمین مسابقه یک زمین مربع شکل به ضلع 180 سانتی متر می باشد که دیواره ای به ارتفاع 10سانتی متر در سرتاسر آن ...
ادامه مطلب