آبان, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا

قوانین تخصصی رشته نجوم

ماده 1) موضوع مسابقه

این مسابقات در سه مرحله انجام خواهد شد:

  • مرحله اول: پاسخگویی به سوالاتی است که به صورت کتبی و از کلیه شرکت کنندگان بعمل خواهد آمد.
  • مرحله دوم: بخش رصدشناسی عملی است که در این مرحله شرکت کنندگان باید توانایی یافتن صورت های فلکی و اجرام سماوی را بر اساس جداول ارائه شده، داشته باشند.
  • مرحله سوم: در این مرحله آزمونی از توانایی های شرکت کنندگان در کار با نرم افزارهای اختصاصی نجوم بعمل می آید.

ماده2) مقررات اختصاصی

1. حداکثر تعداد نفرات هر تیم 1 الی 3 نفر است و هر تیم با نام خود شناخته می شود.
2. این مسابقه در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی طراحی شده است.
3. حداکثر 30 تیم می توانند در هر بخش شرکت کنند.
4. حضور همه اعضای گروه هنگام پاسخ دادن به پرسش های داوران الزامی است.
5. کلیه مربیان و سرپرستان تیم ها در صورت حضور در محل مسابقه باید در محل تعیین شده از طرف تیم اجرایی حضور داشته باشند ودرغیر این صورت باتوجه به نظر داور کسر امتیاز درپی خواهد داشت.
6. در صورت عدم حضور تیم در زمان مقرر در محل مناسب علاوه بر کسر امتیاز، تیم شانس شرکت در مرحله عملی( رصد آسمان) را از دست خواهد داد.

ماده3) داوری و نحوه امتیازدهی

مسابقه در سه مرحله اصلی و یک مرحله ویژه انجام می گیرد.
– بخش اول مسابقه کتبی با سوالات نجومی از منبع معرفی شده است / امتیاز30 نمره
– مرجع اصلی سوالات از طریق سایت جشنواره متعاقبا اعلام می شود.
– آزمون به صورت کتبی و به صورت هماهنگ از کلیه شرکت کنندگان بعمل خواهد آمد.
– بخش دوم رصدشناسی عملی/ امتیاز 40 نمره
– شرکت کنندگان ممکن است در فضای باز زیر آسمان شب به سوالات مطرح شده داوران پاسخ ¬دهد. درغیر این صورت رصد در افلاک نما انجام خواهد شد.
– بخش سوم، مهارت سنجی رایانه¬ای/ امتیاز 30 نمره
– پاسخگویی به سوالات داوران از طریق استفاده از نرم افزارهای رصد مجازی”استاری نایت” و ” استرالیوم”. شرکت-کنندگان در مقابل رایانه به تعدادی از سوالاتی که به صورت کتبی در اختیار آنها گذاشته می شود پاسخ می دهند.
*در تمامی موارد و قوانین، نظر داور مربوطه تعیین کننده است.
* داوران می توانند بسته به شرایط جوی و محیطی قوانین را تغییر دهند.

برچسب ها