آبان, 1397 بدون نظر رباتیک

1)موضوع مسابقه

ماده1) در مسابقه رالی رباتها، دو ربات در یک مسیر تقریباً یکسان قرار می گیرند. رباتها می بایست تا انتهای مسیر را طی کنند. برنده مسابقه کسی است که بتواند مسیر پیش روی خود را سریعتر طی کند.

2)زمین مسابقه

ماده2) ابعاد زمین مسابقه 180 در 360 سانتیمتر می باشد. جنس زمین بنر سفید رنگ است و مسیر در روی بنر چاپ شده است. رباتها میبایست از ابتدای مسیر حرکت کرده و تا انتهای مسیر را طی کنند. مسیر مسابقه تقریباً همانند شکل زیر است.

ماده3) عرض قسمت سفید25سانتی متر و عرض نوار مشکی کنار زمین حداقل 5 سانتی متر است.

3)مکانیک و ابعاد ربات

ماده4) موتور و گیربکس و سایر تجهیزات ربات بایستی از تجهیزات متعارف مسابقات دانش آموزی باشد و داوران مسابقه می توانند نسبت به کارکرد ربات و شرایط طراحی و ساخت و طرز عملکرد آن در موارد مقتضی و بنابه صلاحدید خود سوالاتی را بپرسند و در صورتیکه برای داوران محرز شود که ساخت این ربات توسط خود دانش آموزان صورت نگرفته است، داوران حق اخراج آن تیم از مسابقات را دارند.

4)بردهای پردازشی و نرم افزار

ماده5) شرکت کنندگان می‌توانند از هر ایده و وسیله‌ای که ماده3را نقض نکند، برای کنترل ربات استفاده کنند.

5)تغذیه ربات

ماده6 ) ولتاژ تغذیه ربات ولتاژ نامی 6 ولت بوده و باطریها باید به روی ربات نصب باشد.
تبصره1 ) ولتاژ نامی و نوع باطری برای داور باید قابل رویت باشد.

6)زمان بندی

ماده 7) رباتها 3 دقیقه وقت آماده سازی دارند. در این مدت می توانند در زمین تستهای مورد نیاز خود را اجرا کنند. بعد از تست رباتها در یک مسابقه به صورت همزمان شرکت خواهند کرد.
ماده 8) زمان مسابقه حداکثر 2 دقیقه پس از سوت داور مبنی بر شروع مسابقه است.
ماده9)بعد از پایان زمان آماده سازی اگر تیمی در زمین حاضر نبود تیم مقابل میتواند مسابقه را شروع کند.

7)قوانین اجرایی و کسب امتیاز

ماده10) رباتی در این مسابقه برنده می شود که زودتر به خط پایان برسد. چنانچه هیچ یک از ربات ها نتوانند تا آخر مسیر بروندرباتی برنده است که امتیاز بیشتری درطول مسیر کسب کرده . میزان امتیازات در زمین مشخص می باشد.
ماده 11) مسابقات در مرحله اول به صورت گروهی و سپس تک حذفی برگزار می شود. تعداد تیم¬ها در مرحله گروهی 3 تیم در هر گروه است. این تیم ها با یکدیگر مسابقه داده 2 تیم برتر به مرحله بعد صعود میکنند.
ماده12) ربات میتواند وارد مسیر مشکی شود اما چنانچه ربات از مسیر سفید خارج شود به گونه ای که مسیر خود را گم کند و یا وارد مسیر تیم حریف شود، امتیاز مسابقه را از دست خواهد داد.

برچسب ها