آبان, 1397 بدون نظر رباتیک

1) موضوع مسابقه

ماده1) درمسابقه جنگجو ربات ها میبایست درزمان مشخص مواضع مشخصی را فتح کنند و در درگیری های متقابل از هم امتیاز بگیرند.

2) زمین مسابقه

ماده2 (زمین مسابقه یک زمین مستطیل شکل به ابعاد 360 *180 سانتیمتر می باشد که دیوارهای به ارتفاع 10 سانتیمتر در سرتاسر آن وجود دارد شکل کلی زمین همانند شکل 1 است.

شکل 1: نمای کلی زمین جنگ راهنمایی

تبصره 1) زمین مسابقه در ارتفاع حدود 50 سانتی متری قرار دارد.
ماده3 ) در آغاز مسابقه رباتها در گوشه زمین در یک اتاق 40*40 قرار دارند .در زمین دوحفره به قطر 40 سانتیمتر وجود دارد که رباتها باید از افتادن در حفره ها اجتناب کنند. 4 دیوار به نام دیواره مرگ هر یک به طول 40 سانتیمت دربخش¬های مختلف وجود دارد. دروسط زمین و درهر اتاق یک پرچم وجود دارد.

3) مکانیک و ابعاد ربات

ماده4) ابعاد ربات 40 * 40 سانتیمتر و حداقل وزن آن 1500 گرم و حداکثر وزن 7000 گرم می باشد.
ماده5) منظور از وزن ربات، وزن کل ربات شامل باطری، قسمت متحرک، دسته کنترل و سیم ربات است.
تبصره1 ) وزن دسته کنترل بی سیم جزو وزن ربات محسوب نمی شود.
تبصره2 )شرکت کنندگان می توانند جهت استفاده از سایر قطعات رباتیکی، تجهیزات مورد نظر خود را حداکثر تا 15 روز قبل از مسابقات به دبیرخانه مسابقات ارسال نمایند تا در صورت مشابه بودن توان و کارایی به لیست تجهیزات مجاز اضافه شود.
ماده6) فرض گروه داوری رعایت وز ، ابعاد وسایر موارد این قانون از طرف شرکت کنندگان می باشد .و همچنین داور در هر زمان می تواند ربات را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه تخطی از قوانین عنوان شده داشته باشد، ربات در هر مرحله ای که باشد حذف خواهد شد.
تبصره1 ) تخطی از قوانین به کمیته داوری ارجاع داده خواهدشد وبنا به تشخیص کمیته داوری اخطارهای دیگری شامل کسرامتیاز یا افزایش زمان یا حذف همان تیم از سایرمسابقات برای تیم خاطی در نظر گرفته خواهد شد.
ماده7) شرکت کنندگان حق اعمال تغییرات اساسی در مکانیسم و ساختار ربات را ندارد. این تغییرات شامل اضافه کردن وسایلی همچون ضربه زن ، موتور ، چرخ و همانند اینها است.
ماده8 ) تعویض قطعات مانند موتور و گیربکس و تغییرات جزیی در بدنه منوط به اینکه موجب افزایش یا کاهش وزن نگردد در زمان مابین مسابقات(و نه در طول یک مسابقه)بلامانع است .

ماده9 ) ابعاد ربات باید مقدار ذکر شده باشد. چنانچه اندازه ربات از ابعاد ذکر شده بزرگتر باشد ربات از مسابقه حذف خواهد شد (ارتفاع محدودیتی ندارد)
تبصره1 ) ابعاد ربات در هنگام مسابقه به صورت خودکار و الکترونیکی میتواند حداکثر تا 50* 50 سانتیمتربزرگ تر شود.
تبصره2) ربات باید بتواند به صورت خودکار و الکترونیکی خود را تا ابعاد مجاز جمع کند.
تبصره3 ) در آغاز مسابقه و قبل از فرمان شروع توسط داور ربات باید در ابعاد اولیه باشد.
ماده9) شرکت کنندگان مجاز به استفاده از هر نوع قطعه و سیستم سلاح برای ربات می باشند. استفاده از  کپسول گاز و هر نوع اسپری قابل اشتعال مجاز نیست.
ماده 10) شرکت کنندگان میتوانند از هر نوع سیستم کنترلی برای کنترل ربات استفاده کنند.

4) بردهای پردازشی و نرم افزار

ماده1 ) ولتاژ نامی تغذیه رباتها حداکثر 12 ولت است و باتری ها می توانند روی دسته کنترل و یا روی ربات نصب گردند.
تبصره1 )استفاده از منبع تغذیه خارج از ربات به هر شکل مانند ترانسفورماتور، آداپتور و یا به هر شکل دیگر مجاز نمی باشد.
تبصره2 ) تحت هیچ شرایطی میزان ولتاژی که تحویل موتورها می گردد نباید بیشتر از 14 ولت شود در این صورت ربات مجاز به شرکت در مسابقه نخواهد بود.

5) زمان بندی

ماده12 ) زمان مسابقه، یک زمان 2 دقیقه ای زمان آماده سازی و سپس 5 دقیقه زمان اصلی است.
تبصره 1) هر تیم بعد از اعلام زمان شروع مسابقه حداکثر دو دقیقه وقت آماده سازی دارد و بعد از دو دقیقه مسابقه شروع خواهد شد و تیم مقابل شروع به کسب امتیاز خواهد کرد. تیمی که خارج از زمین قرار دارد قبل از اینکه پرچم اتاقش فتح شود) با هماهنگی با داور( می تواند از نقطه شروع وارد زمین شود. فتح پرچم اتاق در شرایطی که ربات بیرون است به معنای پایان مسابقه است.
تبصره2) چنانچه هر دو تیم در زمان مقرر بیان شده در تبصره 1 ماده 13 نتوانند در زمین حاضر شوند هر دو تیم به عنوان بازنده معرفی خواهند شد.

6)قوانین اجرایی و کسب امتیاز

ماده 14) مسابقات در مرحله اول به صورت گروهی و سپس تک حذفی برگزار می شود. تعداد تیمها در مرحله گروهی 3تیم درهرگروه است. این تیم ها با یکدیگر مسابقه داده 2 تیم برتر به مرحله بعد صعود می کند.
ماده 15) پس از آغاز مسابقه رباتها باید مواضع خاصی از دشمن را تصرف کنند. این مواضع هر یک امتیاز خاص خود را دارد. بسته به نوع مواضع پس از اخذ امتیاز ممکن است مسابقه ادامه پیدا کند و یا از ابتدا شروع شود. در پایان پنج دقیقه کسی برنده است که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد. جدول زیر نوع مواضع و نحوه ادامه بازی را توضیح می دهد.
تبصره 1) اگر در هنگام درگیری رباتی موفق شود رباتی را به درون حفره بیاندازد و یا به بیرون زمین پرتاب کندو خود نیز پس از ربات مقابل درون حفره بیفتد و یا از زمین خارج شود، امتیاز مربوطه را دریافت خواهد کرد.
تبصره 2) از کار انداختن ربات یعنی به ربات مقابل به نحوی آسیب وارد شود که ربات قادر به حرکت در روی زمین مسابقه نباشد و یا ربات به هر دلیلی مانند قطع شدن باطری، خاموش ماندن مدار، در آمدن موتور و همانند آن نتواند حرکت کند، چرخیدن موتورها نشانه حرکت نیست.

 

برچسب ها