ضرورت و اهداف اجرایی جشنواره

شهریور, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا

ضرورت و اهداف اجرایی جشنواره

شکوفا، گامی برای شکوفایی و بالندگی قامت های نوجوان و جوان جامعه شهری بیرجند است. شکوفا بستر و زمینه ای برای روشنایی مزرعه اندیشه ها و اشتیاق هاست. اهمیت مسایل محیط شهری، به اندازه ای که امروز خود را نشان می دهد، پیش تر تا به این درجه نمایان نبوده است. امروزه توسعه شهرها، رشد جمعیت شهرها و از همه مهمتر، رشد تکنولوژی صنعت و فن آوریIT، تا به این درجه بر ضرورت توجه به مسایل فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و دینی تأکید ننموده است.

امروزه وجود جشنواره هایی از این دست، فضاهایی هستند برای کنش های مثبت بین افراد خصوصا نوجوانان و جوانانی که تمایل دارند استعدادهای خود را نشان دهند. اینگونه جشنواره ها، پناهگاهی برای روح و جسم های خسته از دل مشغولی های کاذب و سرگرمی های بدون پشتوانه های اخلاقی و رفتارهای سالم هستند .امروزه، پروژه های عمرانی و توسعه ای شهرها و از آن جمله در استان خراسان جنوبی، به پشتوانه پیوست های اجتماعی و فرهنگی اجرایی می شوند و این خود نشان دهنده اعتبار و ارزشی است که مدیریت شهری بیرجند برای پرورش ارزش های محله ای و فرهنگ شهری و شهروندی تأکید دارد .

به این ترتیب نتایج مورد انتظار از برگزاری جشنواره در قالب طرح شهروند کارآمد و فن آوری اطلاعات شکوفا شکفته می شود، مواردی هستند که به شرح زیر می توان آن ها را خلاصه نمود :

  • ایجاد و گسترش زمینه برای پرورش خلاقیت ها و ابتکار برای کارآفرینی
  • ایجاد زمینه های پویایی، سرزندگی و نشاط در رفتارهای اجتماعی برای نوجوانان و جوانان
  • افزایش سطح کیفیت زندگی اجتماعی
  • توأم سازی توسعه فیزیکی شهر، با توسعه زمینه¬های فرهنگی و اجتماعی
  • توسعه دادن به زمینه¬های فرهنگی و عناصر ارتباطی سالم در حوزه علوم نوین و صرف اوقات فراغت

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *