آبان, 1397 بدون نظر جشنواره شکوفا, رباتیک

قوانین مسابقات رباتیک

هدف مسابقه:

 1. گسترش و توسعه پژوهش و فعالیت مرتبط با علم رباتیک در سطح تمامی دانش آموزان استان
 2. بسط و ترویج نگاه خالقانه
 3. برگزاری مسابقات کارآمد و ایجاد زمانی پربار برای شرکت کنندگان در ول مسابقات
 4. افزایش انگیزه برای دانش آموزان پرتوان و مستعد
 5. ایجاد محیط رقابت سالم به منظورشناسایی استعداد های وبروز و ظهوز توانایی ها
 6. آشنایی دانش آموزان با سایر فعالیت های صورتگرفته در زمینه تحقیق و توسعه علم رباتیک

برای مطالعه هر کدام از قوانین بر روی آنها کلیک کنید.;

 • قوانین ربات خانه دار گروه سنی 6 الی 9 سال کلیک کنید
 • قوانین ربات آتش نشان گروه سنی 6 الی 9 سال کلیک کنید
 • قوانین ربات نوریاب گروه سنی 6 الی 9 سال کلیک کنید
 • قوانین مسابقات جنگجو گروه سنی 9 الی 12 سال کلیک کنید
 • قوانین مسابقات رالی گروه سنی 9 الی 12 سال کلیک کنید
 • قوانین ربات فوتبالیست گروه سنی 9 الی 12 سال کلیک کنید
 • قوانین مسابقات جنگجو گروه سنی 12 الی 15 سال کلیک کنید
 • قوانین تخصصی جابجایی اورانیوم گروه سنی 12 تا 15 سال کلیک کنید
 • تعقیب خط مقدماتی گروه سنی 12 الی 15 سال کلیک کنید
 • قوانین مسابقه مسیریاب پیشرفته 15 تا 18 سال کلیک کنید
 • قوانین ربات امداد و نجات گروه سنی 15 الی 18 سال کلیک کنید

 

 

برچسب ها